Podpora prehliadačov

Významným aspektom pri tvorbe internetových prezentácií je zaistenie vzájomnej kompatibility medzi internetovými prehliadačmi.

Tento prvok vo vývoji je preto veľmi dôležitým aspektom celého procesu tvorby každej stránky. Čo to v praxi znamená? Odpoveďou na túto otázku je to, aby sa zobrazená stránka zobrazovala v každom z najpoužívanejších internetových prehliadačov viac menej rovnako, teda aby bolo zachované rozvrhnutie jej ovládacích prvkov, formulárov a iných zobrazovaných komponentov.

Na to je potrebné pamätať už na počiatku vývoja, nakoľko oprava chýb pri už vypracovanom systéme je značne prácna a komplikovaná, v mnohých prípadoch je nutné preto začať s prácou na novo. Pri vývoji webovej stránky zvyčajne používame kombináciu jazyka Javascript, CSS a HTML, pričom najnovšími sú CSS3 a HTML5. Zároveň pre zjednodušenie užívateľského rozhrania využívame CMS systémy (Content Managment System - Systém pre správu obsahu), pre správu prezentačných stránok Joomla! a nádstavby VirtueMart pre e-commerce (VirtueMart je nádstavbou pre CMS systém Joomla!), ale samotného e-commerce riešenia, akým je OpenCart, na ktoré máme autorizované aj vlastné moduly a doplnky.