E-commerce

Sústreďujeme na funkčnosť a výsledný efekt. Naše riešenia sú jednoduché, prehľadné a optimalizované, prepojené na externé prostredie...

Vieme Vám ponúknuť riešenie pre bežný, no i zložitejší internetový obchod, ktorý je špecifický pre vašu oblasť podnikania. Internetový predaj dnes už vo viacerých oblastiach predstihol klasický kamenný predaj.

  • Chcete to skúsiť aj Vy?
  • Chcete doplniť už fungujúci obchodný model o online predaj?
  • Potrebujete upgrade vášho existujúceho online obchodu?

 

Radi Vám v tom pomôžeme! Súčasťou tejto služby je samozrejme aj konzultácia funkcionality a dizajnu. Administračný systém obsahuje časť na správu obsahu stránok a časť na správu obchodu. Systém následne upravíme tak, aby pokrýval rozsah a špecifiká vašej obchodnej činnosti a samozrejme vás "zaškolíme" do jeho obsluhy.

Technológie ktoré využívame: Open cart, jazyky HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript a frameworky nad nimi.